Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie premiekorting jongere werknemer

Code

IndPremiekortingJongereWn

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING de premiekorting in dienst hebben jongere werknemers vanuit de uitkeringssituatie is toegepast.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-