Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Code

IndAanvrgLkvDlgrpBanenafsprkSchlblm

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft dat de Inhoudingsplichtige werkgever voor het aangiftetijdvak van de INKOMSTENVERHOUDING verzoekt om loonkostenvoordeel vanwege in dienst nemen van een werknemer behorende tot de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-