Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer

Code

IndAanvraagLkvAghWn

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft dat de Inhoudingsplichtige werkgever voor het aangiftetijdvak van de INKOMSTENVERHOUDING verzoekt om loonkostenvoordeel vanwege in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-