Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie wachtgeld oude regeling

Code

IndWachtgeldOudeRegeling

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of het loon of de uitkering van de werknemer onder de wachtgeldregeling van vóór 2001 valt.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-