Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie premievrijstelling marginale arbeid

Code

IndPremievrijstellingMargArbeid

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING de premievrijstelling marginale arbeid is toegepast.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

M.i.v. 1-1-2018 wordt dit gegeven niet meer via de loonaangifte uitgevraagd.