Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Code CAO

Code

CdCao

Data Type

N4


Definitie

De code die aangeeft welke collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardelijke regeling op de aangegeven INKOMSTENVERHOUDING van toepassing is.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL CAO en ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELING


Opmerkingen

-