Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Code fase indeling WFZ

Code

CdFaseIndelingWfz

Data Type

N2


Definitie

De code die aangeeft in welke fase de INKOMSTENVERHOUDING voor bepaalde tijd zich bevindt in het kader van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

00   fase onbekend of n.v.t.
01   fase 1 (met uitzendbeding)
02   fase 2 (met uitzendbeding)
03   fase 3
04   fase 4
05   wettelijk regime
06   ketensysteem
17   Fase A met uitzendbeding
18   Fase B
19   Fase C
38   Fase A zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting
40   Fase A zonder uitzendbeding
41   Fase 1 zonder uitzendbeding
42   Fase 2 zonder uitzendbeding
43   Fase 1 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting
44   Fase 2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting


Opmerkingen

-