Gegevenselement van entiteit Aanpassing doelgroep uitkering UWV

Name

Code reden wijziging uitkeringsrecht

Code

CdRedenWijzigingUitkeringsrecht

Data Type

N2


Definitie

De code die de reden aangeeft, waarom de UITKERING gewijzigd is.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

01   <15% <25% <35% arbeidsongeschikt
02   Beëindiging in verband met 65 jaar
03   Overlijden
04   Buiten aanmerking laten arbeidsongeschiktheid
05   Herstel
06   Voldoet aan inkomenseis
07   Overdracht naar niet Gak-BV
08   Overige beëindigingen
09   Beëindigd naar aanleiding van wettelijke herbeoordeling
10   Beëindiging AAW in verband met WAZ/WAJONG 01-01-98
11   Einde WAJONG vertrek buitenland
12   Beëindiging bevallingsuitkering WAZ
13   Einde in verband met koppelingswet
14   Einde overdracht USZO
15   Minder dan 15%, 25% per EW
16   Einde WAZ/WAO in verband met vertrek buitenland
17   Einde in verband met WSG (detentie)
18   Einde afbouw Toeslagenwet buitenland
19   Afschaffing kopje per 01-01-2008
20   Einde WAJ eigen verzoek
21   1 jaar lang meer dan wettelijk minimumloon
22   5 jaar werk en > 75% wettelijk minimumloon
23   Beëindiging LGU i.v.m. WAZO/ZEZ
25   Einde REA andere UVI
27   Einde poortwachter in verband met UVI
28   Einde in verband met poortwachter
29   Einde in verband met vrijwillig doorbetaald WIA
31   Hulpbehoevendheid AAW
32   Hulpbehoevendheid WAO/WIA
33   Artikel 33 AAW
34   Artikel 33a AAW
44   Artikel 44 WAO
45   Artikel 44a WAO
46   Afwijkende code dagloon vervolgperiode
47   AO klasse wijziging nav Wettelijke herbeoordeling
48   Afwijkend vervolgdagloon
49   Verdeling < dan 20% Wettelijke minimumloon
50   Afwijzing uitkeringspercentage overgang 01-01-1987
51   Afwijkend Wet Sociale Werkvoorziening bedrag
52   Samenloop met WW
53   Artikel 33 Wet Sociale Werkvoorziening
54   Wet Sociale Werkvoorziening WAO of WIA
55   Hulpbehoevende verdeling < 20% Wettelijk minimumloon
61   Afbouw Toeslagenwet buitenland 1e jaar
62   Afbouw Toeslagenwet buitenland 2e jaar
68   Voorschot WIA
69   Beslaglegging
70   Beëindiging amber afgebroken dienstverband
71   Voortijdig einde amber suppletie onnodig
72   Voortijdig einde amber omvang dienstverband minder
73   Voortijdig einde amber terugval WAO
74   Voortijdig einde amber faillissement Werkgever
75   Voortijdig einde amber afgebroken dienstverband
76   Voortijdig einde amber overlijden
77   Voortijdig einde amber overig
80   "Kaal" OW/BWU regel WAO
90   Regel naar aanleiding van parameter
91   Regel naar aanleiding van conversie
92   Regel naar aanleiding van indexering
93   Premieschuld WAO-kop/50+
94   Regel naar aanleiding van vervolgperiode


Opmerkingen

-