Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Code reden geen bijtelling auto

Code

CdRedenGeenBijtellingAuto

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft waarom, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de iINKOMSTENVERHOUDING, geen bijtelling plaatsvindt voor een beschikbaar gestelde personen- of bestelauto.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   Codelijst Reden geen bijtelling auto


Opmerkingen

-