Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Code incidentele inkomstenvermindering

Code

CdIncidInkomstenvermindering

Data Type

A1


Definitie

De code die aangeeft om welke erkende reden er binnen een INKOMSTENVERHOUDING gedurende bepaalde tijd minder dan de overeengekomen inkomsten is genoten.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

O   Onbetaald verlof
S   Stakingsdagen
Z   Ziekte


Opmerkingen

-