Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie tijdelijke heffingskorting

Code

IndTijdelijkeHeffingskorting

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of op (een deel van) het loon de tijdelijke heffingskorting van toepassing is.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-