Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Code soort inkomstenverhouding

Code

CdSrtIkv

Data Type

N2


Definitie

De code die het SOORT INKOMSTENVERHOUDING aangeeft.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   Codelijst Soort Inkomstenverhouding


Opmerkingen

-