Entiteit Inkomstenverhouding

Name

Inkomstenverhouding

Code

Inkomstenverhouding


Definitie

De gegevens die betrekking hebben op de verhouding tussen de CLIENT SUWI in de hoedanigheid van werknemer, verzekerde danwel uitkeringsgerechtigde en een ADMINISTRATIEVE EENHEID.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

De ADMINISTRATIEVE EENHEID moet in dit kader worden gezien als de verschijningsvorm van de juridisch werkgever (inhoudingsplichtige), de fictieve werkgever danwel de uitkeringsinstantie.


Lijst van diagrammen met entiteit Inkomstenverhouding

Name

3a) Arbeidsverleden

Ontsluiting Polisadministratie


Gegevenselementen

Name

Volgnummer inkomstenverhouding

Aanduiding inkomstenverhouding werkgever

Datum aanvang inkomstenverhouding

Datum einde inkomstenverhouding

Personeelsnummer

Code reden einde inkomstenverhouding flexwerker