Gegevenselement van entiteit Inkomstenverhouding

Name

Volgnummer inkomstenverhouding

Code

VolgnrIkv

Data Type

N..4


Definitie

Het volgnummer dat er voor zorgt dat per CLIENT SUWI en ADMINISTRATIEVE EENHEID de INKOMSTENVERHOUDING uniek geïdentificeerd kan worden binnen de Polisadministratie.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-