Gegevenselement van entiteit Inkomstenverhouding

Name

Datum aanvang inkomstenverhouding

Code

DatBIkv

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop de INKOMSTENVERHOUDING geldig is.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-