Gegevenselement van entiteit Inkomstenverhouding

Name

Personeelsnummer

Code

Personeelsnr

Data Type

AN..35


Definitie

Het nummer waaronder de CLIENT SUWI bij de WERKGEVER bekend is.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-