Gegevenselement van entiteit Inkomstenverhouding

Name

Code reden einde inkomstenverhouding flexwerker

Code

CdRedenEIkvFlexwerker

Data Type

N2


Definitie

De code, die de reden van het einde van een INKOMSTENVERHOUDING in de uitzendbranche aangeeft.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

00   Niet van toepassing
01   Einde werk/einde contract, geen werk aangeboden
02   Einde werk/einde contract, werk aangeboden
03   Geen einde werk/einde contract; lopend arbeidscontract
04   Inlener heeft opdracht ingetrokken
05   Uitzendkracht heeft ontslag genomen
06   Einde werk/einde contract wegens ziekte


Opmerkingen

-