Entiteit Inschrijvingsgegevens BRP

Name

Inschrijvingsgegevens BRP

Code

InschrijvingsgegevensBrp


Definitie

De gegevens met betrekking tot de inschrijving, zoals bekend bij Basisregistratie Personen.

 

Norminstantie: Basisregistratie Personen (BRP)


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke definitie conform de (authentieke) bron:

Gegevens over de eerste inschrijving in de GBA dan wel in de RNI.

 

Norminstantie: Basisregistratie Personen (BRP)


Lijst van diagrammen met entiteit Inschrijvingsgegevens BRP

Name

Ontsluiting BRP-PIVA


Gegevenselementen

Name

Datum opschorting bijhouding Persoonslijst

Code reden opschorting bijhouding Persoonslijst

Datum eerste inschrijving BRP

Code gemeente waar Persoonskaart zich bevindt

Code Persoonskaart volledig geconverteerd