Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens BRP

Name

Code reden opschorting bijhouding Persoonslijst

Code

CdRedenOpschortingBijhoudingPl

Data Type

AN1


Definitie

De code die de reden aangeeft waarom de bijhouding van de Persoonslijst (PL) van de PERSOON is opgeschort.

 

Norminstantie: Basisregistratie Personen (BRP)


Default Value

 

Format

 

List Of Values

E   emigratie
F   fout
M   Ministerieel besluit
O   overlijden
R   PL aangelegd in de RNI
.   onbekend


Opmerkingen

-

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Omschrijving reden opschorting bijhouding (67.20)

Definitie: Een aanduiding van de reden waarom de bijhouding van de PL is opgeschort.