Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens BRP

Name

Datum eerste inschrijving BRP

Code

DatEersteInschrijvingBrp

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste inschrijving bij Basisregistratie Personen.

 

Norminstantie: Basisregistratie Personen (BRP)


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum eerste inschrijving GBA/RNI (68.10)

Definitie: Dit is de datum vanaf wanneer de persoon is ingeschreven in het samenstel van GBA en RNI.

Norminstantie: Basisregistratie Personen (BRP)