Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens BRP

Name

Code gemeente waar Persoonskaart zich bevindt

Code

CdGemeenteWaarPkZichBevindt

Data Type

N4


Definitie

De code, opgenomen in Tabel 33 van BRP, Gemeententabel, die aangeeft in welke gemeente de Persoonskaart (PK) zich bevindt.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL BRP Gemeenten


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Gemeente waar de PK zich bevindt (69.10)

Definitie: Een code, opgenomen in Tabel 33, Gemeententabel, die aangeeft in welke gemeente de PK zich bevindt.

Norminstantie: BRP