Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens BRP

Name

Code Persoonskaart volledig geconverteerd

Code

CdPkVolledigGeconverteerd

Data Type

AN1


Definitie

De code die aangeeft of de gegevens over alle kinderen en alle informatie van de Persoonskaart (PK) zijn opgenomen in de BRP.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

 

List Of Values

P   PK-gegevens volledig mee geconverteerd


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: PK-gegevens volledig meegeconverteerdt (87.10)

Definitie: Een aanduiding dat gegevens over alle kinderen van de PK zijn opgenomen in de BRP.

Norminstantie: BRP