Entiteit Inschrijvingsgegevens PIVA

Name

Inschrijvingsgegevens PIVA

Code

InschrijvingsgegevensPiva


Definitie

De gegevens met betrekking tot de inschrijving bij PIVA.

 

Norminstantie: PIVA


Opmerkingen

De oorspronkelijke definitie conform de (authentieke) bron:

Gegevens over de opneming en de status van de PL (Persoonslijst).

 

Norminstantie: PIVA


Lijst van diagrammen met entiteit Inschrijvingsgegevens PIVA

Name

Ontsluiting BRP-PIVA


Gegevenselementen

Name

Datum opschorting bijhouding Persoonslijst

Code reden opschorting bijhouding Persoonslijst

Datum eerste inschrijving PIVA

Code eiland waar Gezinskaart zich bevindt

Code Gezinskaart volledig geconverteerd