Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens PIVA

Name

Datum opschorting bijhouding Persoonslijst

Code

DatOpschortingBijhoudingPl

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de bijhouding van de Persoonslijst (PL) van de PERSOON is gestaakt.

 

Norminstantie: Basisregistratie Personen (BRP)


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum opschorting bijhouding (67.10)

Definitie: De datum waarop de bijhouding van de PL is gestaakt.