Diagram 4) Uitkeringsgegevens

Entiteit Client SUWI Entiteit SZ-wet Entiteit Partij SUWI Entiteit Bedrijfsvereniging Entiteit Vestiging SUWI Entiteit Contactpersoon/-afdeling Entiteit Sector beroeps- en bedrijfsleven Entiteit Melding UWV Werkbedrijf Entiteit Uitkeringsperiode Entiteit Kolom SUWI Entiteit Arbeidsverhouding Entiteit Reden maatregel mbt uitkering UWV Entiteit Specifieke gegevens WW uitkering Entiteit Reden maatregel mbt bijstand uitkering Entiteit LDR registratie volgens WB&QA Entiteit Maatregel mbt uitkering Entiteit Grondslag arbeidsbeperktheid Entiteit Werkloosheid Client Entiteit Bruto uitkeringsbedrag Entiteit Netto uitkeringsbedrag Entiteit Uitkeringsverhouding Entiteit Aanvraag uitkering Entiteit Arbeidsgeschiktheid Client Entiteit Aanvraag Bijstand Entiteit Aanvraag WW
4) Uitkeringsgegevens