Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens PIVA

Name

Datum eerste inschrijving PIVA

Code

DatEersteInschrijvingPiva

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste inschrijving bij PIVA.

 

Norminstantie: PIVA


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum eerste inschrijving PIVA (68.10)

Definitie:

Dit is de datum vanaf wanneer een persoon in de PIVA is ingeschreven.

Bij inschrijving op grond van een geboorteakte is dit de geboortedatum.

Bij inschrijving op grond van een aangifte van verblijf en adres is dit de datum waarop de burger aangifte doet. Bij ambtshalve inschrijving is dit de datum waarop de betrokkene schriftelijk van het voornemen van ambtshalve opneming mededeling is gedaan.