Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens PIVA

Name

Code eiland waar Gezinskaart zich bevindt

Code

CdEilandWaarGkZichBevindt

Data Type

N4


Definitie

De code, opgenomen in Tabel 33 Gemeenten en Eilandtabel, die aangeeft op welk eiland de Gezinskaart (GK) zich bevindt.

 

Norminstantie: PIVA


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL BRP Landen


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Eiland waar de GK zich bevindt (69.10)

Definitie:

Een code, opgenomen in Tabel 33 Gemeenten en Eilandtabel, die aangeeft op welk eiland de Gezinskaart (GK) zich bevindt.