Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens PIVA

Name

Code Gezinskaart volledig geconverteerd

Code

CdGkVolledigGeconverteerd

Data Type

AN1


Definitie

De code die aangeeft of de gegevens over alle kinderen en alle informatie van de Gezinskaart (GK) zijn opgenomen in de PIVA.

 

Norminstantie: PIVA


Default Value

 

Format

 

List Of Values

P   GK-gegevens volledig mee geconverteerd


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: GK-gegevens volledig meegeconverteerd (87.10)

Definitie:

Een aanduiding dat gegevens over alle kinderen van de GK zijn opgenomen in de PIVA.