Entiteit Inschrijvingsgegevens UWV WERKbedrijf

Name

Inschrijvingsgegevens UWV WERKbedrijf

Code

InschrijvingsgegevensUwvWb


Definitie

Gegevens met betrekking tot de inschrijving van de CLIENT SUWI voor basisdienstverlening bij het UWV WERKbedrijf.

 

Norminstantie: CGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Inschrijvingsgegevens UWV WERKbedrijf

Name

5) Arbeidstoeleidinggegevens

Intake WWB overdracht

Kansmeter

SUWI


Gegevenselementen

Name

Datum inschrijving UWV WERKbedrijf

Code inschrijfreden UWV WERKbedrijf

Datum einde inschrijving UWV WERKbedrijf

Datum einde geldigheidstermijn inschrijving UWV WERKbedrijf

Code reden einde inschrijving UWV WERKbedrijf

Indicatie bezwaar gegevens naar bemiddelingsbureau

Code anonimiteitsniveau

Indicatie voorrang bij bemiddeling