Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens UWV WERKbedrijf

Name

Datum inschrijving UWV WERKbedrijf

Code

DatInschrijvingUwvWb

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de inschrijving van de PERSOON bij het UWV WERKbedrijf heeft plaatsgevonden.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-