Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens UWV WERKbedrijf

Name

Code inschrijfreden UWV WERKbedrijf

Code

CdInschrijfredenUwvWb

Data Type

N..5


Definitie

Code die aangeeft wat de reden is van de inschrijving van de CLIENT SUWI bij het UWV WERKbedrijf.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL INSCHRIJFREDEN UWV WERKBEDRIJF


Opmerkingen

-