Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens UWV WERKbedrijf

Name

Datum einde inschrijving UWV WERKbedrijf

Code

DatEInschrijvingUwvWb

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de geldigheid van de inschrijving van de CLIENT SUWI bij UWV WERKbedrijf daadwerkelijk is geeindigd.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-