Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens UWV WERKbedrijf

Name

Datum einde geldigheidstermijn inschrijving UWV WERKbedrijf

Code

DatEGeldigheidInschrijvingUwvWb

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop, volgens planning, de inschrijving van de CLIENT SUWI bij het UWV WERKbedrijf geldig is.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-