Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens UWV WERKbedrijf

Name

Code reden einde inschrijving UWV WERKbedrijf

Code

CdRedenEindeInschrijvingUwvWb

Data Type

N..5


Definitie

Code die aangeeft wat de reden is van de uitschrijving van de CLIENT SUWI bij het UWV WERKbedrijf.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

4   verlopen inschrijving
5   werkhervatting
7   overige
10   plaatsing op WBS vacature
25   terug naar school
50   gestart als zelfstandige ondernemer
98   overleden


Opmerkingen

-