Gegevenselement van entiteit Aansprakelijke

Name

Tijdstip aanvang aansprakelijkheid

Code

TijdBAansprakelijkheid

Data Type

N8


Definitie

Het tijdstip waarop de aansprakelijkheid van een AANSPRAKELIJKE voor een VOERTUIG is ingegaan.

Norminstantie: RDW


Default Value

 

Format

TIJDSTIP

List Of Values

 


Opmerkingen

Oorspronkelijke beschrijving RDW:
Naam: REG-TYD-AANSPR (registratietijd aansprakelijkheid)
Formaat: N4