Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens UWV WERKbedrijf

Name

Indicatie bezwaar gegevens naar bemiddelingsbureau

Code

IndBezwGegsNaarBemiddelingbureau

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of een CLIENT SUWI er bezwaar tegen heeft dat gegevens over zijn persoon, die relevant zijn voor bemiddeling naar arbeid, worden verstrekt aan een bemiddelingsbureau.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-