Gegevenselement van entiteit Inschrijvingsgegevens UWV WERKbedrijf

Name

Code anonimiteitsniveau

Code

CdAnonimiteitsniveau

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of bij de presentatie van het curriculum vitae van de CLIENT ook diens persoonsgegevens worden weergegeven.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   Open
2   Halfopen
3   Geen


Opmerkingen

Toelichting bij het waardebereik:

‘Open’

Presentatie van het volledige curriculum vitae èn de persoonsgegevens van de werkzoekende.

 

‘Halfopen’

Het curriculum vitae van de werkzoekend wordt gepresenteerd zonder diens persoonsgegevens, wel worden de contactgegevens van het behandelende UWV gepresenteerd.

 

‘Geen’

Het curriculum vitae en de persoonsgegevens van de werkzoekende worden niet gepresenteerd.