Entiteit Instelling

Name

Instelling

Code

Instelling


Definitie

Een organisatorisch verband, dat in de samenleving als eenheid optreedt.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

Aan dit organisatorisch verband wordt niet de eis van rechtspersoonlijkheid gesteld. Een instelling kan zelf rechtspersoonlijkheid bezitten, maar kan ook uitgaan van een natuurlijk persoon of kan een juridisch onzelfstandig onderdeel (zonder rechtspersoonlijkheid) van een rechtspersoon zijn.
Niet als instelling wordt beschouwd het organisatorisch verband waarbinnen in het kader van - en onder verantwoordelijkheid van - een ander organisatorisch verband, een deel van de taken wordt uitbesteed.

Voorbeeld:
Vertaald naar de situatie van een ziekenhuislaboratorium betekent dit dat de wet zich richt tot het ziekenhuis als instelling, en dat de wet zich niet richt tot het laboratorium.
Ook een huisarts met zijn assistente wordt hier niet onder begrepen, wel horizontale werkverbanden, bijvoorbeeld een maatschap. Maar weer niet een organisatorisch verband binnen een ander organisatorisch verband, een maatschap binnen een ziekenhuis. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid bij het ziekenhuis.


Lijst van diagrammen met entiteit Instelling

Name

4a) Aanvraag uitkering WWB


Gegevenselementen

Name

Naam instelling