Entiteit Inzet instrument trajectplan

Name

Inzet instrument trajectplan

Code

InzetInstrumentTrajectplan


Definitie

Specificatie van het gebruik van het instrumentarium in het kader van het TRAJECTPLAN.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

In een TRAJECTPLAN kunnen meerdere SOORTEN INSTRUMENTEN opgenomen worden.


Lijst van diagrammen met entiteit Inzet instrument trajectplan

Name

5) Arbeidstoeleidinggegevens

5a) Arbeidstoeleidinggegevens vervolg (Dienstverlening UWV Werkbedrijf)

SUWI


Gegevenselementen

Name

Code soort instrument

Datum aanvang inzet instrument

Datum einde inzet instrument

Code resultaat inzet instrument

Toelichting resultaat inzet instrument

Omschrijving activiteit