Gegevenselement van entiteit Inzet instrument trajectplan

Name

Code soort instrument

Code

CdSrtInstrument

Data Type

N2


Definitie

Code die het soort INSTRUMENT TRAJECTPLAN aangeeft.

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL SOORT INSTRUMENT


Opmerkingen

Het waardebereik is afgeleid uit het Productenhandboek Arbeidsvoorziening.