Gegevenselement van entiteit Inzet instrument trajectplan

Name

Datum aanvang inzet instrument

Code

DatBInzetInstrument

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop het INSTRUMENT TRAJECTPLAN ingezet is of zal worden.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-