Gegevenselement van entiteit Inzet instrument trajectplan

Name

Datum einde inzet instrument

Code

DatEInzetInstrument

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de inzet van het INSTRUMENT TRAJECTPLAN eindigt.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-