Gegevenselement van entiteit Inzet instrument trajectplan

Name

Code resultaat inzet instrument

Code

CdResultaatInzetInstrument

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft welke uitkomst de inzet van het INSTRUMENT TRAJECTPLAN heeft.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

0   Onbekend
1   Instrument/activiteit succesvol afgerond
2   Instrument/activiteit niet succesvol afgerond
3   Instrument/activiteit voortijdig afgebroken


Opmerkingen

-