Gegevenselement van entiteit Aansprakelijke

Name

Datum einde aansprakelijkheid

Code

DatEAansprakelijkheid

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de aansprakelijkheid van een AANSPRAKELIJKE voor een VOERTUIG is beƫindigd.

Norminstantie: RDW


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

Oorspronkelijke beschrijving RDW:
Naam: EIND-DAT-AANSPR (einddatum aansprakelijkheid)
Formaat: N8

Toelichting:
Normaliter is de 'einddatum aansprakelijkheid' gelijk aan de 'registratiedatum aansprakelijkheid' van een nieuwe aansprakelijkheid. In sommige gevallen (bijv. herimport) kunnen deze echter verschillen.
Indien de 'einddatum aansprakelijkheid' niet gevuld is, betekent dit dat de waarde niet (meer) eenduidig vast te stellen is, bijv. vanwege doorverkoop in handelsvoorraad.