Gegevenselement van entiteit Inzet instrument trajectplan

Name

Omschrijving activiteit

Code

OmsActiviteit

Data Type

AN..40


Definitie

De beschrijving van de activiteit die in het kader van de inzet van een bepaald instrument wordt uitgevoerd.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-