Entiteit Inzet opleiding

Name

Inzet opleiding

Code

InzetOpleiding


Definitie

De gegevens die betrekking hebben op de ingezette opleiding voor de CLIENT SUWI tijdens het re-integratietraject.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Inzet opleiding

Name

Reintegratietraject


Gegevenselementen

Name

Indicatie inzet opleiding

Datum aanvang volgen opleiding

Datum einde volgen opleiding