Gegevenselement van entiteit Inzet opleiding

Name

Indicatie inzet opleiding

Code

IndInzetOpleiding

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of er opleiding is ingezet.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-