Gegevenselement van entiteit Inzet opleiding

Name

Datum aanvang volgen opleiding

Code

DatBVolgenOpleiding

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop de CLIENT SUWI formeel de opleiding volgt.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-