Gegevenselement van entiteit Inzet opleiding

Name

Datum einde volgen opleiding

Code

DatEVolgenOpleiding

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag dat de CLIENT SUWI formeel de OPLEIDING heeft gevolgd.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

De datum kan zowel betrekking hebben op een afgeronde als op een afgebroken OPLEIDING.