Entiteit Jaar arbeidsverleden

Name

Jaar arbeidsverleden

Code

JaarArbeidsverleden


Definitie

Het kalenderjaar waarin de CLIENT SUWI heeft gewerkt.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

Periode 1997 – 2012:

Het aantal SV-dagen (dagen waarover premie is afgedragen) is nodig om te bepalen of iemand voldoet aan de arbeidsverledeneis in het kader van de WW. Er dient minimaal sprake te zijn van 52 SV-dagen wil er sprake zijn van 1 jaar arbeidsverleden.

 

Periode 2013 – nu:

Het aantal uren is nodig om te bepalen of iemand voldoet aan de arbeidsverledeneis in het kader van de WW. Er dient minimaal sprake te zijn van 208 gewerkte uren wil er sprake van 1 jaar arbeidsverleden.


Lijst van diagrammen met entiteit Jaar arbeidsverleden

Name

3) Arbeidsgegevens

3a) Arbeidsverleden

SUWI


Gegevenselementen

Name

Jaar SV-dagen arbeidsverleden

Aantal SV-dagen arbeidsverleden

Percentage jaar arbeidsverleden

Aantal verloonde uren arbeidsverleden

Indicatie halfjaar WW

Indicatie zorgforfait

Indicatie mantelzorgforfait